Convocatòria d’Assemblea General Extraordinària per renovació de càrrecs

 
La Junta Directiva us convoca a eleccions per a la renovació dels càrrecs. Els socis i sòcies de l’entitat podran votar a l’Assemblea Extraordinària el proper dia 25 de gener de 2018 a les 22h (segona convocatòria passats 10 minuts) a la Casa de Cultura.

Poden votar tots els associats majors d’edat en el moment de l’elecció. L’elecció dels components es fa per sufragi, lliure i secret. Els càrrecs de la Junta que s’han de cobrir per cessió estatutària amb un mandat de 3 anys són:

• Presidència
• Vicepresidència
• Secretaria
• Tresoreria
• Vocalies

Les candidatures han de ser completes i formades per un nombre de persones iguals als llocs de la Junta Directiva que s’han de cobrir. No es poden presentar candidatures individuals. Les persones que presentin una candidatura han de ser sòcies i majors d’edat.

Les candidatures s’han de presentar per escrit a la secretaria de l’entitat. Cal indicar el nom i els cognoms de les persones que en formen part, el càrrec al qual opten seguint l’estructura esmentada a dalt, i la seva signatura per part de totes les persones que formen la candidatura

El termini de presentació finalitza el dia 11 de gener de 2018 i la Junta Directiva proclamarà les candidatures no més tard del dia 18 de gener de 2018 al web www.viacrucisvivent.cat

La Junta Directiva

9 de desembre de 2017

 
 
 
Candidatures presentades
 
Candidatura 1.
Joan Xandri Ferreras (Presidència)
Albert Santaugini Homs (Vicepresidència)
David Gubern Magem (Secretaria)
Jacint Fauria Capdevila (Tresoreria)
Dolors Llinarés Mollfulleda (Vocalia 1)
Xavier Rosquellas Moreno (Vocalia 2)
Joan Xandri Cano (Vocalia 3)
Ferran Porta Collbatallé (Vocalia 4)

 

Darrera actualització (divendres, 19 de gener de 2018 10:57)