Torna enrera Quarta estació: Jesús troba la seva mare

El Calvari

Crucifixió i mort de Jesús